Oświadczenie Inceptum w sprawie budowy S16

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu INCEPTUM z niepokojem i zdziwieniem dostrzega pojawiające się głosy ze strony różnych samorządów oraz organizacji, nawołujące do wstrzymania lub całkowitego zaniechania budowy trasy S16 na wschód od Mrągowa. Przy czym znaczna część protestujących podmiotów, to organizacje spoza terenu Warmii i Mazur.

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane do wspierania rozwoju gospodarczego, a zatem także społecznego naszego Regionu. Jednym z narzędzi wspierających ten rozwój jest niewątpliwie nowoczesna infrastruktura drogowa naszego województwa. Jako pozytywny przykład można podać trasę S51 na zachód od Olsztyna oraz obwodnicę Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S16. Dzięki wybudowaniu dwujezdniowych tras ekspresowych poprawie uległ komfort życia mieszkańców powiatu olsztyńskiego, ich bezpieczeństwo, a tereny znajdujące się w gminie Stawiguda przeżywają bum inwestycyjny. Ponadto dzięki budowie trasy ekspresowej S7 łączącej Olsztyn z Gdańskiem i Warszawą znacznemu skróceniu uległy czasy podróży pomiędzy tymi miastami, nie wspominając o poprawie bezpieczeństwa podróżnych. Oczywiście, istnieją pewne niedogodności związane z tymi drogami, głównie wynikające z nadmiernego hałasu. Istotnym jest zatem, aby podczas projektowania nowych tras szybkiego ruchu nie ograniczać się w budowaniu ekranów dźwiękochłonnych, co niestety zrobiono na wysokości Stawigudy, czy Bartąga.

Niemniej jednak członkowie Stowarzyszenia nie wyobrażają sobie obecnie życia bez wybudowanych tras.

To samo, w ocenie Stowarzyszenia dotyczy rozbudowy dróg ekspresowych na wschód od Mrągowa. Te najcenniejsze obszary przyrodnicze są jednocześnie mocno zacofane w rozwoju gospodarczym, co widać we wszelkich statystykach. Ponadto drogi krajowe 16, 59 i 63 są wysoce obciążone zarówno ruchem pojazdów ciężarowych, jak również osobowych, szczególnie w okresie urlopowym. Powoduje to potężne utrudnienia w ruchu, a także sprowadza ryzyko zagrożenia życia na mieszkańców oraz przyjezdnych. Przy czym ruch ten na pewno będzie rósł, a nie malał, niezależnie od głosów krytykujących rozbudowę infrastruktury.

Należy także podnieść kwestię ograniczeń gospodarczych, jakie powoduje wąska, kręta, w złym stanie technicznym, z drzewami w skrajni infrastruktura drogowa. Dzisiejszy biznes nie szuka dla swoich zakładów i siedzib lokalizacji z zielenią, czy piękną przyrodą, ale miejsc dobrze skomunikowanych drogowo, kolejowo i lotniczo. Pozostawienie obecnego stanu znacząco ogranicza rozwój gospodarczy powiatów ze wschodu województwa, a także utrudnia komunikację z województwem podlaskim, Białymstokiem oraz Litwą, Łotwą i Estonią.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu INCEPTUM popiera rozbudowę infrastruktury drogowej w formie dróg ekspresowych na wschód od Mrągowo, jednocześnie prosi o podniesienie standardów ochrony przed hałasem, zarówno na nowo projektowanych trasach, jak również na już istniejących trasach S51 i S16.

Stawiguda, dnia 19 lutego 2021 r.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

na Warmii, Mazurach i Powiślu INCEPTUM

W imieniu stowarzyszenia oświadczenie podpisane przez:

Prezes Zarządu Krzysztof Kamiński

Wiceprezes Zarządu Patryk Jabłonowski

Członek Zarządu Magdalena Kamińska

Członek Zarządu Adam Augustynowicz

Członek Zarządu Piotr Pętlak

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Michał Pietrzak

 

Otrzymują:

Poseł na Sejm RP Pani Iwona Arent

Poseł na Sejm RP Pan Janusz Cichoń

Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Kossakowski

Poseł na Sejm RP Pan Marcin Kulasek

Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Maksymowicz

Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Małecki

Poseł na Sejm RP Pan Paweł Papke

Poseł na Sejm RP Pani Urszula Pasławska

Poseł na Sejm RP Pani Anna Wasilewska

Poseł na Sejm RP Pan Michał Wypij

Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki

Iwona.Arent@sejm.pl; Janusz.Cichon@sejm.pl; Wojciech.Kossakowski@sejm.pl; Marcin.Kulasek@sejm.pl; Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl; jerzy.malecki@sejm.pl; Pawel.Papke@sejm.pl; Urszula.Paslawska@sejm.pl; Anna.Wasilewska@sejm.pl; Michal.Wypij@sejm.pl; kancelaria@mi.gov.pl; Sekretariat Dyrektora Biura Wojewody <sekrbw@uw.olsztyn.pl>; marszalek@warmia.mazury.pl

Do wiadomości:

Redakcja Gazety Olsztyńskiej

Redakcja Gazety Wyborczej w Olsztynie

Redakcja Ukiel Magazine

Redakcja Debata

Redakcja TVP3 Olsztyn

Redakcja Radio Olsztyn

Redakcja Twój Kurier Olsztyński

Adam Socha <adamsocha.debata@gmail.com>; i.hrywna@gazetaolsztynska.pl; tomasz.kurs@olsztyn.agora.pl; radoslaw67@op.pl; radio@radioolsztyn.pl; kontakt@ukiel.info; redakcja@tko.pl