INCEPTUM w sprawie „uchwały antykominkowej”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

STANOWISKO INCEPTUM W SPRAWIE „UCHWAŁY ANTYKOMINKOWEJ”

 

1. Problem zanieczyszczenia powietrza na osiedlach domków jednorodzinnych praktycznie w całym województwie istnieje i jest poważny. W okresach wzmożonego ogrzewania po prostu nie da się swobodnie oddychać, przy czym nie jest prawdą, że zanieczyszczenia te pochodzą głównie ze spalania odpadów. Największym problemem są piece starej konstrukcji, tzw. kopciuchy z dolnym spalaniem węgla. Węgiel w ten sposób spalany wydziela tlenki, pył i inne niespalone i niefiltrowane frakcje, które następnie uchodzą przez kominy do atmosfery. Wynika to z faktu, że realne spalanie następuje na samym dole paleniska, a węgiel zgromadzony u góry jest tylko „podgrzewany”, a nie spalany. W ten sposób górne warstwy emitują duże ilości zanieczyszczeń

 

 

 

Jednocześnie nie jest prawdą, że węgiel jest przyczyną źródłową tych zanieczyszczeń. Przyczyną źródłową są właśnie tzw. kopciuchy, czyli piece o dolnym spalaniu, z niską sprawnością, rzędu 50-60%. Co ważne, ich użytkownicy nie rozumieją, że spalanie węgla w takich piecach to olbrzymie koszty dla nich samych, których mogliby uniknąć stosując piece retortowe o górnym spalaniu, ze sprawnością sięgającą nawet 92%.

Co więcej, piece retortowe o zamkniętym obiegu wody mają specjalne komory (pionowe wymienniki ciepła oraz przewały), które co do zasady służą do innego sposobu odbierania ciepła. Jednocześnie te komory są miejscem osadzania się najdrobniejszych, niespalonych frakcji węgla, co powoduje, że do komina w zasadzie nie przedostają się resztki miału, sadza i popioły. To samo tyczy się peletu i innych paliw stałych. Odpowiednia konstrukcja pieca gwarantuje w 99,99% zatrzymanie najdrobniejszych frakcji w piecu (ciąg spalin nie jest w stanie unieść tych frakcji do czopucha i dalej do komina).

Zatem wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych jest nierozsądne, gdyż odbiera nam możliwość stosowania alternatywnych paliw do ogrzewania. Co więcej, w ostatnich miesiącach ceny gazu drastycznie wzrosły, co pomimo wzrostu cen węgla powoduje, że opalanie węglem jest dużo tańsze, niż gazem.

Poniżej porównanie tychże kosztów

https://gadzetomania.pl/koszty-ogrzewania-2022-porownanie-technologii-grzewczych,6722362340838240a

Jak więc widać ogrzewanie na węgiel wydajnym piecem jest prawie dwukrotnie tańsze niż gazem. Kluczem jest wydajność (sprawność) kotła, która wprost przekłada się na ekonomikę, ale także na ochronę środowiska.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o ekonomikę oraz ochronę środowiska są pompy ciepła, jednak koszt ich instalacji jest wciąż wysoki (rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych), co czyni je (bez odpowiednio wysokich dotacji) nieopłacalnymi w instalacji.

Reasumując, całkowite zakazanie stosowania kotłów grzewczych na paliwo stałe jest szkodliwe ekonomicznie dla społeczeństwa, jednak faktycznie wyeliminuje problem zanieczyszczenia atmosfery. Można jednak pogodzić obydwa cele poprzez dopuszczenie pieców na paliwo stałe, retortowych, o górnym spalaniu paliwa, z nadmuchem mechanicznym, regulowanym w sposób automatyczny, o sprawności 90% i wyżej, z komorą eliminującą ze spalin drobne frakcje (nawroty przepływu spalin, tzw. przewały) oraz z pionowymi wymiennikami ciepła. Ich ceny wahają się w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, co znacznie obniża koszty modernizacji instalacji grzewczej, jednocześnie wpływa pozytywnie na ekonomikę spalania, a więc daje oszczędności na zakupie węgla, gdyż z każdej tony opału uzyskuje się więcej energii cieplnej (wyższa sprawność). Jest także przyjazne dla środowiska poprzez praktycznie wyeliminowanie frakcji pylistych ze spalin.

Przykład takiej konstrukcji

1. rysunek: Retor z nadmuchem mechanicznym jako palenisko:

2. rysunek: Przekrój pieca z pionowymi wymiennikami ciepła (w dolnych punktach wymiennika gromadzą się frakcje pyliste, które usuwa się szuflą:

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Kamiński

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

na Warmii, Mazurach i Powiślu

INCEPTUM