Podsumowanie roku działalności Inceptum

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Po roku działalności Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu Inceptum podsumowało swoje działania na Walnym Zebraniu Członków 22.03.2022. Tym razem miejscem spotkania był Mazury Golf & Country Club dzięki uprzejmości właściciela – Waldemara Bacławskiego.

Działania w roku 2021

– Działania na rzecz utworzenia nowej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja (ZAiC) – rozmowy z Marszłakiem Województwa Gustawem Markiem Brzeiznem, WMARR, poszukiwanie interesariuszy, określenie ram RIS, promocja idei w mediach TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn.

– Aktywny udział w konferencjach i panel dyskusyjnych

                Kongres Przyszłości Online – Panel Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja

                Konferencja Zielona Transformacja MŚP Warmii i Mazur w Ełckim Parku Technologicznym – udział w panelu Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja

Udział w debacie „Zielona automatyzacja i cyfryzacja szansą na rozwój przedsiębiorstw„ – Krzysztof Kamiński (moderacja), Piotr Pętlak, Grzegorz Kłoczko WMSSE, Sebastian Rynkiewicz (Klaster Obróbki Metali)  – Objęcie patronatem IV Konferencji Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu

V Kongres Przyszłości – panel Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja – Krzysztof Kamiński, Patryk Jabłonowski, Adam Augustynowicz

– List otwarty do Marszałka i Wojewody WM oraz posłów na sejm i Ministra Infrastruktury w sprawie budowy drogi S16

– List Inceptum skierowany do Zarządu Województwa odnośnie uchwał antysmogowych z krytyką polityki uzależnienia regionu od gazu i zakazania palenia węglem

Działania na rok 2022

Podczas Walnego Zebrania Członków ustalono priorytetowe kierunki działania Stowarzyszenia na 2022 r.

Są to:

✳️ Poszerzanie grona członków Stowarzyszenia.

✳️ Rozwinięcie współpracy ze szkołami oraz działania na rzecz wsparcia edukacji technicznej wśród dzieci i młodzieży.

✳️ Stworzenie ram do współpracy B2B pomiędzy przedsiębiorcami należącymi do Stowarzyszenia.

✳️ Podjęcie działań na rzecz poprawy obsługi przedsiębiorców przez szeroko rozumiane organy administracji publicznej.

✳️ Dalsze działania w sprawie powołania nowej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja.