Spotkanie Interesariuszy nowej RIS

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Nasze starania o powstanie nowej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji zaowocowały powstaniem Projektu Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja, który prowadzi Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. 6 kwietnia odbyło się spotkanie interesariuszy w celu wspólnego badania zasobów i potencjału naszego województwa w zakresie nowych technologii.

Rozpoczynając spotkanie prezes WMARR – Marek Karólewski podziękował członkom Inceptum, a w szczególności Krzysztofowi Kamińskiemu i Piotrowi Pętlakowi  za oddolną inicjatywę. Dyrektor  Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej – Marta Piskorz przedstawiła ramy projektu, a przedstawiciele firmy opracowującej dokumentację wskazali potencjalne kierunki badania gospodarki regionu. Następnie członkowie Inceptum – Piotr Pętlak, Adam Augustynowicz i Magdalena Kamińska odpowiadali na pytania dotyczące naszej koncepcji nowej RIS.

Licznie zgromadzeni przedsiębiorcy z wielu branż mieli dużo pytań dotyczących idei RIS i możliwości wsparcia innowacyjnych projektów w ich firmach.

Niedługo rozpoczną się pogłębione diagnozy firm technologicznych, wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z WMARR.