Pierwsze Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
30 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyło się pierwsze Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem. Organizatorami Forum byli Michał Kontraktowicz Wójt Gminy Stawiguda oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu INCEPTUM.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji skarbowej, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wójtowie Gmin Stawiguda, Purda i Jonkowo, Prezes Klastra Obróbki Metali, przedstawiciel Rady Powiatu Olsztyńskiego, a także przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu INCEPTUM.
Spotkanie miało mieszaną formułę prezentacji oraz swobodnej dyskusji. W trakcie obrad zostały poruszone wątki związane z niestabilnością i niepewnością prawną, która dotyka przedsiębiorców, a także urzędy. Dyskutowano o niskim poziomie zaufania społecznego, który jest dużym problemem zarówno w obszarze biznesowym, jak również w pracy urzędniczej. W trakcie dyskusji poruszono także kwestie związane z możliwościami, jakie przyniesie odbudowa Ukrainy po wojnie. Będzie to niewątpliwie olbrzymie przedsięwzięcie, ze środkami liczonymi w setkach miliardów dolarów. Do tych wyzwań Polska powinna zacząć przygotowywać się już dzisiaj, zarówno w obszarze biznesu, jak również w obszarze administracji.
Obradujący najwięcej czasu poświęcili jednak sytuacji na rynku pracy, odpływie młodych i zdolnych, dobrze wykształconych osób do innych części Polski, a nawet za granicę. Odpływ mieszkańców z regionu to olbrzymia strata. Według wszystkich uczestników Forum, aby zahamować tą niekorzystną tendencję należy podjąć natychmiastowe i radykalne działania. Jako pierwszy powinien zostać poddany analizie olsztyński Miejski Obszar Funkcjonalny. Analiza powinna dotyczyć nie tylko samego programu nauczania, ale przede wszystkim całości zagadnień związanych z poprawą standardu życia w Olsztynie i powiecie olsztyńskim. Jako przykład podano niskie nakłady na szkoły zawodowe, brak internatów i burs, niedostateczną sieć połączeń autobusowych oraz kolejowych, ale przede wszystkim brak rozmów na ten temat. A przecież tylko sama poprawa funkcjonowania transportu umożliwi młodzieży i dorosłym w sposób nieuciążliwy i sprawny przemieszczanie się z każdego zakątka powiatu do Olsztyna. Uczestnicy Forum widzą potrzebę zgodnych i zintegrowanych działań wszystkich organów odpowiadających za te obszary naszego życia.
W tym celu uczestnicy pierwszego Forum Dialogu Administracji Publicznej z Biznesem podjęli decyzję o zorganizowaniu na przełomie września i października kolejnego spotkania, z uzupełnieniem listy uczestników o przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Miasta Olsztyn, Starosty Powiatu Olsztyńskiego, a także Wójtów pozostałych gmin z powiatu olsztyńskiego.
Uczestnicy Forum:
Waldemar Bacławski Właściciel INTER PARTS
Teresa Chrostowska Wójt Gminy Purda
Wojciech Giecko Wójt Gminy Jonkowo
Jacek Grudziński przedsiębiorca, członek Stowarzyszenia Inceptum
Patryk Jabłonowski Wiceprezes Zarządu INCEPTUM, WŁAŚCICIEL Panorama Advisory
Krzysztof Kamiński Prezes INCEPTUM oraz Spółki ALNEA zajmującej się automatyką i robotyką
Michał Kontraktowicz Wójt Gminy Stawiguda
Marcin Kurantowicz Właściciel hurtowni części samochodowych
Rafał Maliszewski Dyrektor Departamentu Marketingu i Promocji, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Piotr Pętlak Członek Zarządu INCEPTUM, WŁAŚCICIEL ERKO
Michał Pietrzak Rada Nadzorcza INCEPTUM, radca prawny
Marian Piwcewicz Radny Powiatu Olsztyńskiego
Sebastian Rynkiewicz Prezes Klastra Obróbki Metali – Białystok
Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu BBI Development
Katarzyna Szełomow Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie
Jarosław Tokarczyk Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa oraz Instytutu Badań i Edukacji Społecznej
Krzysztof Żochowski Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej