pexels-jonathan-petersson-421759

O NAS

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest jednym z najmniej zaludnionych regionów w Polsce choć zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości powierzchni. Możemy się za to poszczycić piękną, czystą przyrodą oraz Krainą Tysiąca Jezior.

Niestety daleko nam do rozwoju przedsiębiorczości, nie możemy się pochwalić wysokim miejscem w rankingach gospodarczych, choć przecież nie brakuje nam ciekawych startupów, firm technologicznych czy innowacyjnych.

W 2020 roku, pełnym niepokoju i obawa o przyszłość firm produkcyjnych i gospodarki, grupa postanowiła założyć stowarzyszenie, aby poprzez pracę społeczną członków wspierać przedsiębiorczość i rozwój biznesu.

MISJA

Ochrona interesów przedsiębiorców, lobbowanie na rzecz kształtowania się proprzedsiębiorczej i probiznesowej polityki społecznej to misja Inceptum.

pexels-energepiccom-561458 (1)

WIZJA

Będziemy wspierać interes pracodawców, aby budować pozytywny wizerunek biznesu w lokalnej społeczności. Chcemy tworzyć klimat przyjazny inwestycjom, chcemy mieć wpływ na podejmowanie decyzji związanych z administracją i polityką dotyczącą biznesu na poziomie samorządowym oraz państwowym.

Razem możemy więcej!

Dlaczego Warmia, Mazury i Powiśle?

Stowarzyszenie Inceptum chce wspierać przedsiębiorczość na Warmii, Mazurach i Powiślu ponieważ jest to teren spójny historycznie, geograficznie oraz administracyjnie. Biznes w tym regionie boryka się ze specyficznymi problemami.

Chcemy działać na rzecz firm z regionu na fali rozwoju Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji związanych z nowymi technologiami. Polskie firmy muszą się rozwijać, w innym przypadku czeka je uzależnienie od innowacji importowanych, co poskutkuje tym, że staniemy się konsumentami dóbr innych oraz finalnie doprowadzi to do odpływu kapitału.

 Właśnie rozwój naszych firm w kierunku automatyzacji i robotyzacji daje szansę na przyciągnięcie inwestorów oraz wzmocnienie pozycji naszych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Cele statutowe

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

działanie na rzecz rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości w regionie,

inicjowanie i wspieranie oraz promowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców i biznesu, w szczególności na terenie Warmii, Mazur i Powiśla,

inicjowanie dyskusji i wypowiadanie się w sprawach dotyczących uregulowań prawnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców i biznesu, opracowywanie opinii i ekspertyz,

działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, upowszechnianie idei wolności, ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich i wspieranie rozwoju demokracji,

prowadzenie i organizowanie działalności oświatowej na płaszczyźnie celów stowarzyszenia (w tym m.in. organizowanie szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów),

współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami funkcjonowania przedsiębiorców i biznesu,

prowadzenie doradztwa prawnego dla członków stowarzyszenia,

wstępowanie bądź wszczynanie postępowań administracyjnych, karnych, cywilnych na rzecz poszkodowanych przedsiębiorców, przedstawianie sądowi istotnych dla sprawy poglądów wyrażonych w uchwale lub oświadczeniu, w tym przy wykorzystaniu zawodowej pomocy pracowników i wolontariatu,

występowanie przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami stowarzyszenia,

wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z funduszy publicznych na rozwój przedsiębiorstw,

posiadanie i prowadzenie własnych środków przekazu publicznego oraz wydawnictw informujących o działaniach stowarzyszenia, jak również o ważnych dla przedsiębiorców wydarzeniach, jak również współpracę w tym zakresie z innymi podmiotami realizującymi misję informacyjną,

prowadzenie strony internetowej, aktywność na profilach społecznościowych i innych mediach cyfrowych.

Skontaktuj się
z nami!

Napisz do nas!

biuro@inceptum.org.pl

Znajdziesz nas tutaj

Ul. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda